top of page
tim-patch-qo0uF4SeLUM-unsplash.jpg

Visie

 

Bij Cocare geloven we in gedeelde zorg, zorg voor jezelf, zorg voor elkaar, zorgen en verzorgd worden. Het is voor mij nauw verbonden aan het idee dat we in relatie leven met anderen rondom ons. In de zorg en onze zelfontwikkeling spelen relaties dus ook een belangrijke rol. Onze geestelijke gezondheid is nauw verbonden met onze relaties met de mensen om ons heen, en daarom hanteren we een relationele benadering van psychotherapie. We werken met onze cliënten samen om een ​​vertrouwens- en ondersteunende relatie op te bouwen, en we gebruiken deze relatie als basis om de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen, te verkennen. Ons doel is om onze cliënten te helpen om gezonde en evenwichtige relaties op te bouwen met zichzelf en met anderen. We werken vanuit het hier en nu, om zaken uit het verleden te verwerken en een plaats te geven, en met mildheid en vertrouwen naar de toekomst te kijken.

bottom of page