top of page

Julia Villanueva O’Driscoll 
 

Ik studeerde klinische psychologie aan de VUB en haalde er in 2013 mijn doctoraat, waarbij ik me heb toegelegd op kwalitatief onderzoek naar kinderen en jongeren die betrokken waren bij gewelddadige groepen in Colombia. Ik werkte 10 jaar aan de VUB als onderwijsassistente en onderzoekster in een kwalitatieve onderzoeksgroep mee aan verschillende onderzoeksprojecten gericht op het betrekken van kinderen en jongeren die leven in kwetsbare situaties en hun context. Thema’s waar ik rond gewerkt heb zijn onder andere: communicatie binnen vluchtelingengezinnen omtrent hun vlucht en traumatische ervaringen, doorverwijzing van kinderen met een migratie-achtergrond naar geestelijke gezondheidszorg, de beleving van de impact van migratie op ouderschap, participatie van jongeren in jeugdwerk, transnationale adoptie, en participatief onderzoek met jongeren en begeleiders in de jeugdhulp. 
Na het afronden van mijn doctoraat heb ik enkele jaren gewerkt als psychologe met kinderen en gezinnen met een vluchteling- en migratie-achtergrond. Sinds 2018 werk ik als zelfstandig psycholoog in mijn eigen praktijk. Ik ben opgeleid als gezins- en relatietherapeut en heb bijscholingen gevolgd in onder andere psychotrauma, EMDR en TRE.

me.jpg
bottom of page